Forkert
 
 
Helvedet er oversat fra det græske ord gehenna, som igen er afledt af det hebraiske navn Ge Hinnom, Hinnoms dal, som ligger lidt syd for Jerusalem.
Her havde Israel  på et tidspunkt praktiseret den hedenske skik at ofre (brænde) deres børn til afguden Molok.
Senere blev stedet betragtet med afsky og brugt til afbrænding af Jerusalems affald.

Jesus omtaler ilden i hinnoms dal som et symbol på helvedes ild. Matt.5,22.18,9. Denne ild vil blive antændt på dommedag i forbindelse med de ugudeliges tilintetgørelse, hvor både legeme og sjæl vil blive brændt op i helvedes ild. Matt.10,28. Åb.20,12-15.

Helvedet høre således fremtiden til, og kan derfor ikke være et sted hvor de døde opholder sig i dag.

I øvrigt er det interessant, at Jesus siger det er legemet der kastes i helvedet, i dag taler man om at det er menneskers ånd eller sjæl der går til helvedet.
Årsagen er at bibelen ikke skelner imellem mennesket og dets sjæl.
Et menneske er ikke et menneske uden sjælen, og sjælen er ikke en sjæl uden mennesket.
 

Vidste du.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte
os på e-mail.

Eller du kan skrive til.

Gør Bibelen Kendt
postboks 177
4100 Ringsted.