Forkert.
 

Navnet fredag stammer fra det oldgermanske gudenavn Fria, (gammelnordisk Freja) en hedensk frugtbarhedsgudinde.

Fredag er muhamedanernes hviledag, og den katolske kirkes fastedag.

Ordet fredag forekommer ikke i bibelen, i stedet omtales dagen som den sjette dag, sjette ugedag , eller beredelsesdagen. 1.Mos.1,31.  2.Mos.16,5.   Matt.27,62..   Mark.15,42.   Luk.23,54.   Joh.19,14.   Joh.19,31.   Joh.19,42.   ialt 8 gange.
Men ikke i en eneste af disse skriftsteder, så meget som antydes der at Gud har sat denne dag til side som hviledag for menneskerne.
 

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte
os på e-mail

Eller du kan skrive til.

Gør Bibelen Kendt
Postboks 177.
4100 Ringsted.