Konfrontation  af  E. G. White

Værket behandler på en aldeles realistisk og fængslende måde århundredernes kamp mellem lys og mørke, sandhed og vildfarelse. Læseren stilles ansigt til ansigt med den kristne menigheds desperate åndelige kamp fra Jerusalems ødelæggelse til de første århundreders  kristendomsforfølgelser.
I en klar og fængslende historisk skildring møder vi valdesernes heltemodige bestræbelser for at bevare de kanoniske skrifter i folkets eje for samvittighedsfuldt at kunne følge ordets uforfalskede lære.  "Såret af Savoygardens spyd, brændt på romerkirkens bål, stod de dog som urokkelige forsvarere af Guds ord og ære".
Læseren føres gennem inkvisitionens tortur og døds domme og striden mellem kejser og pave frem til en historisk korrekt fremstilling af protestantismens store betydning som åndelig kulturfaktor, der betød en ny solopgang for Europas millioner.
En ny individualismens tidsalder gryede, da protestantismens fremstående med Luther, Zwingli og Calvin blev den epokegørende historiske begivenhed, der rystede hele Europa. Den franske revolution, huguenotternes frihedskamp og den nye tids vækkelser er fortalt, så det brænder sig ind i læserens sind.
Værket er en eksplosiv, uimodståelig fremstilling af vor tids store betydninger, der vil ende med en uundgåelig styrkeprøve mellem sandhed og vildfarelse. 42 kapitler, hvori læseren fængsles fra først til sidst - et værk af en dyb og ypperlig ånd!
 

Du kan bestille et gratis eksemplar af bogen ved at sende navn og adresse til:

GØR BIBELEN KENDT
Postbox 177
DK-4100 Ringsted

Du kan også bestille bogen på e-mail