Håbets Budskab
 
Lykkelig den der har fred med sig selv,
fred med sin næste og fred med sin Gud.
 
                Håbets Budskab - et tidsskrift som giver mening.
                Håbets Budskab - er god læsning for sjælen.
                Håbets Budskab - bringer fredens evangelium ind i hverdagen.
                Håbets Budskab - udgives uafhængigt af enhver politisk
                                               eller kirkelig organisation.
                Håbets Budskab - redigeres af kristne, som tror på Jesu snare genkomst
                                               og som ønsker ved hjælp af Guds ord, at give deres
                                               lille bidrag til fred og lykke i en forvirret verden.
                Håbets Budskab - udsendes gratis og uden forpligtelser af nogen art.
 
Et lille bidrag til en bedre verden.

             Du kan bestille Håbets Budskab ved at skrive til adressen: 

 Håbets Budskab
Box 21
4060 Kr. Såby
Danmark

             Du kan også bestille Håbets Budskab på e-mail